TEST | Hero | VI24 | Seeds

Kişisel Verileri Koruma Kanunu KVKK

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Rijk Zwaan Tarım Tic. Ltd. Şti. tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemlerini, kimlere aktarılabileceğini ve KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
Şirketimize ziyaretiniz sırasında paylaştığınız ad, soyad, plaka, ziyarete geldiğiniz kişi kişisel verileriniz, hizmet alanımıza yapılan giriş çıkışların tespiti ve şirket güvenliğinin sağlanması amaçları ile işlenecek, kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, sınıflandırılacak ve gerektiğinde dahilinde hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.


Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik olan ve/veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.


Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerini, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, Gençlik Mah. 1330 Sok. Güneş Apt. No:11 K:1/4 07100 Muratpaşa, Antalya/ Türkiye adresine yazılı olarak gönderebilir veya kvkk@rijkzwaan.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

İletişim Formunda İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Rijk Zwaan Tarım Ticaret
Limited Şirketi tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”)
10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve
Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki
nedenleri, toplanma yöntemi, kimlere aktarılabileceği ve KVKK kapsamındaki haklarınız
konularına ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.


İnternet sitemizdeki iletişim formu aracılığıyla paylaştığınız ad soyad, telefon, e-mail vb...
kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri
faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması, ilgili iş süreçlerinin
yürütülmesi ve başvuruda bulunduğunuz konu hakkında sizinle iletişim kurulabilmesi
amaçlarıyla işlenmektedir. Ayrıca işbu form ile paylaştığınız bilgiler üzerinde mutlak bir
kontrolümüz bulunmamaktadır. Bilmemizi istemediğiniz kişisel verilerinizi ve özel nitelikli
kişisel verilerinizi Şirketimizle paylaşmamanızı tavsiye ederiz.


Söz konusu kişisel veriler, KVKK’nın 5. maddesinde yer alan “bir sözleşmenin kurulması
veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel
verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yolla
işlenmektedir ve sadece hukuki uyuşmazlıklarda ilgili yargı mercileriyle paylaşılacaktır.
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri
Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, Gençlik Mahallesi 1330
Sokak Güneş Apartmanı No: 11 Muratpaşa / ANTALYA adresine yazılı olarak gönderebilir
veya info@rijkzwaan.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.
Kullanabileceğiniz bir başvuru formu sizi bilgilendirmek ve sizlere kolaylık sağlamak adına
internet sitemizde yayınlanmıştır. İlgili formu görüntülemek için tıklayınız.