TEST | Hero | VI24 | Seeds

Ürün Bilgileri

Hastalık Dayanımları

Uluslararası Tohum Federasyonunun Sebze ve Süs Mahsulleri Departmanı tarafından kabul edildiği üzere Sebze Tohum Endüstrisi için Bitkilerin Zararlılara ya da Patojenlere Reaksiyonunu Tanımlayan Şartlar (Haziran 2012)

1.   Giriş

Bir bitki ile, bitki patojeni arasındaki ilişki oldukça karmaşıktır. Bir bitki çeşidinin bir zararlıya tepkisini tanımlayan şartlar, ilgili zararlının bilinen ve karakterize biyotipleri, patotipleri, ırkları ya da dizilerinin olduğu kontrollü ortam şartları altında yapılan testlerle tespit edilmektedir. Ancak, gerçek hayatta bir zararlının bir bitkide hastalık yapma kabiliyeti çevresel şartlara, organizmanın kendi özelliklerine ve bitkinin kendini koruma kapasitesine bağlıdır. Bir bitki türü içerisindeki çeşitler kendilerini koruma kabiliyeti açısından farklılık gösterebilir. Bitkinin yaşı, zararlıların yarattığı baskı ve virüs miktarı ya da kötü çevre şartları gibi farklı koşullar altında aynı bitki ve zararlı arasındaki etkileşim farklı sonuçlar yaratabilir. Zararlıların ilk halinden etkilenmemesine rağmen daha sonradan bitki üzerinde zarara neden olabilen yeni biyotipler, patotipler, ırklar ve dizilerin ortaya çıkabildiği bilinmektedir.

Bir bitkinin bir zararlıya verdiği tepkiyi tanımlamak üzere kullanılan terimler arasında bir tutarlılık yakalayabilmek üzere ISF Sebze ve Süs Mahsulleri Departmanı aşağıdaki terimleri geliştirmiştir. 

2.   Tanımlar

Hassasiyet: Bir bitki çeşidinin belirli bir zararlının ya da patojenin büyümesini ve gelişmesini engelleyememesidir.

Direnç: Bir bitki çeşidinin, belirli bir zararlı ya da patojenin ve/veya bunların neden olduğu bir zararın, benzer çevre şartları ve zararlı ya da patojen baskısı altında, hassas bitki çeşitlerine kıyasla büyümesini ve gelişmesini kısıtlayabilme kabiliyetidir.

Dirençli çeşitler, çok ağır zararlı ya da patojen baskısı altında, bazı hastalık semptomları gösterebilir ya da hasar görebilir. Bu doğrultuda iki direnç seviyesi tanımı yapılmıştır.

Yüksek direnç (HR*): Hassas çeşitlerle kıyaslandığında, normal zararlı ya da patojen baskısı altında, belirli zararlıların ya da patojenlerin büyümesini ve gelişmesini yüksek oranda kısıtlayabilen bitki çeşitleri. Bu bitki çeşitleri, çok ağır zararlı ya da patojen baskısı altında bazı semptomları gösterebilir ya da hasar görebilir. 

Orta direnç (IR*): Belirli zararlıların ya da patojenlerin büyümesini ve gelişmesini kısıtlayabilen ancak yüksek/standart direnç çeşitlerine kıyasla, daha fazla semptom ya da hasar gösterebilen bitki çeşitleri. Orta seviyede dirençli olan çeşitler, benzer çevresel şartlar ve/veya zararlı ya da patojen baskısı altında yetiştirildiklerinde hassas çeşitlerden daha az ciddi semptomlar ya da hasar gösterecektirler.

Bir bitki çeşidinde bir dirençten bahsediliyor ise bunun o zararlının belirtilen biyotipleri, patotipleri, ırkları ya da dizileri ile sınırlı olduğu unutulmamalıdır. Eğer çeşidin direncinde herhangi bir biyotip, patotip, ırk ya da dizi belirtilmemişse, bunun nedeni belirtilen zararlının biyotip, patotip, ırk ya da dizisine göre genel olarak kabul edilmiş bir sınıflandırma olmamasıdır. Ortaya çıkabilecek yeni biyotip, patotip, ırk ya da diziler orijinal direnç beyanında yer almamaktadır.

Bağışıklık: Bir bitkinin belirli bir zararlı ya da patojen tarafından saldırıya ya da enfeksiyona tabi olmamasıdır.

FAO’nun “zararlı” tanımı: Bitki ya da bitki ürünlerine zarar verebilecek herhangi bir bitki, hayvan ya da patojenik ajan türü, dizisi ya da biyotipi. Dolayısıyla patojenler (herhangi bir hastalığa neden olan bakteri, virüs ya da mantar gibi mikroorganizmalar) “zararlı” tanımına dahildir. 

Orijinal İngilizce dilindeki sürüm geçerli olan sürümdür (www.rijkzwaan.com)


4. İlaçlı (treated) tohumların emniyetli kullanımı

İlaçlı (treated) tohumların emniyetli kullanımı ile ilgili sayfayı ziyaret ediniz

5.Saklama Koşulları

Sayfayı görüntüle seeds storage advice.